Så byter du glidskenor på din Ski-Doo.

Det går snabbt att byta glidskenor på din Ski-Doo och det bidrar till att maximera drivbandets livslängd och ge dig många långa vinteräventyr. I den här snabbguiden får du veta hur och när du bör byta glidskenor på din snöskoter.

Är du redo? Då kör vi!

YouTube-miniatyr - Hur du byter ut HYFAX på din Ski-Doo

När bör jag byta glidskenor på min Ski‑Doo?

 

 Din snöskoters glidskenor (som ibland kallas hyfax) är långa remsor i plast eller kompositmaterial som löper längs botten av boggiskenorna på snöskotern. Det finns ett enkelt sätt att ta reda på när det är dags för ett byte: ta en ordentlig titt så bör du se en linje som löper längs glidskenornas yttre sidor. Detta är slitageindikatorlinjen. När glidskenorna har nötts upp till den här linjen är det dags att byta dem.

 Inspektera snöskoterns glidskenor med några åkturers mellanrum för att beräkna hur lång livstid de har kvar. Hur lång tid en glidskena håller beror på hur ofta du kör, snöförhållandena och drivbandets sträckning. De flesta förare får ut en hel säsong av en uppsättning glidskenor. Om du ofta kör i förhållanden med mindre snö slits dina glidskenor ut snabbare. 

PROFFSTIPS FÖR SKI-DOO: Snö har en smörjande effekt på området mellan glidskenorna och bandbeslagen. Om du kör i förhållanden med mindre snö eller mycket is kan isrivare på snöskotern bidra till att förlänga dina glidskenors livslängd. Det är inget måste, men det hjälper.

 

Så byter du glidskenor på en Ski-Doo.

 

 Verktyg som behövs:

 Ny glidskena

 Stöd eller lyftanordning

 Stjärnskruvmejsel

 Dorn

 Träklubba

 Tång

 Handsåg

 Silikonsmörjmedel

 

 1. Parkera snöskotern och ta loss nödstoppslinan.

 2. Höj snöskoterns drivband från marken med ett stöd eller en lyftanordning. Man behöver tillräckligt med plats undertill för en skruvmejsel och ett dorn.

 3. Släpp efter på drivbandets sträckning genom att lossa på sträckskruvarna på vardera sidan av boggifjädringens bakdel.

 4. Vrid drivbandet för hand tills ett av drivbanans fönster är i linje med den skruv som håller glidskenan på plats mot boggiskenans främre del, så att du kommer åt skruven underifrån. Skruva bort den.

5. Placera dornet i skruvhålet och slå glidskenan med träklubban mot snöskoterns bakparti tills du kan ta tag i glidskenans bakre ände med tången. Dra ut glidskenan genom drivbandsfönstret. Du kan behöva vrida glidskenan medan du drar loss den för att få den igenom drivbandets kugglucka. Dra ut den gamla glidskenor helt.

 6. Mät den nya glidskenan mot den gamla. Markera samma längd och kapa den till rätt längd med handsågen. OBS: Se till att du kapar rätt ände av din nya glidskenan, och inte änden med skruvhålet.

7. Innan du för in den nya glidskenan ska du spraya insidan med ett silikonsmörjmedel som gör att den lättare glider i boggiskenan. För in glidskenan med skruvhålets ände först genom drivbandsfönstret vid 90 grader och vrid den till rätt läge medan du börjar trycka in den på boggiskenan.

 8. Tryck den nya glidskenan framåt på boggiskenan tills skruvhålet är i linje med hålet. Du kan behöva använda dornet och träklubban för att trycka in glidskenan den sista biten i böjen på boggiskenan. När hålen är i linje med varandra sätter du tillbaka fästskruven och drar åt den.

 9. Upprepa samma steg på den motsatta sidan. Justera drivbandets sträckning igen och dubbelkolla att drivbandet linjerar korrekt inställt innan du sänker snöskoterns bakparti. En beskrivning av hur du justerar drivbandet finns i Ski-Doos instruktionsbok.

 

 Det var väl enkelt? När du har monterat din nya glidskenor är du redo för många fler äventyr. Vi ses på snön!