Hur förbereder man en ledsnöskoter för vintersäsongen?

Löven skiftar färg och temperaturen sjunker. Det är dags att börja förbereda din snöskoter för vintern. Följande lista hjälper dig att göra din Ski-Doo ledsnöskoter redo för säsongen.

FÖRBEREDA LEDSNÖSKOTERN FÖR VINTERN

Att korrekt förbereda snöskotern inför säsongen är nyckeln till att säkerställa dess tillförlitlighet, prestanda och säkerhet. Förberedelseprocessen inför säsongen beskrivs i Ski-Doo-instruktionsboken. Kom ihåg: om du har frågor eller känner dig obekväm med att utföra någon av följande åtgärder kan du vända dig till din Ski-Doo-återförsäljare som står redo att hjälpa dig.

Börja vid styret

Kontrollera att gas- och bromsreglagen fungerar korrekt. Gasreglaget ska röra sig smidigt och snabbt återgå till det ursprungliga läget när du släpper det. Tryck ihop bromshandtaget för att se till att det inte känns svampigt eller går hela vägen till styret. Kontrollera att även nödstoppreglaget fungerar korrekt. Eventuella problem på dessa områden bör åtgärdas av din Ski-Doo-återförsäljare.

Kontrollera att styret är fullt rörligt när det vrids åt både vänster och höger. Det får inte heller finnas något spel i gasreglage, bromshandtag eller styrhandtag.

Ladda batteriet (om ett sådant finns)

Om det finns ett batteri, ladda det helt och kontrollera att det fortsätter att hålla en laddning. Om batteriet snabbt förlorar sin laddning är det dags att byta ut det.

Drivremmens kondition och spänning

Ta bort variatorremmen och kontrollera hela längden runt om, både på in- och utsidan, för skador. Titta efter tecken på separation, cordsläpp, glasering eller överdrivet slitage (smalnande). Detta är säkra indikationer på att det är dags att byta ut den.

När du sätter tillbaka variatorremmen ska du se till att den har rätt spänning (nedböjning) och sitter på rätt höjd i sekundärvariatorn. Denna process beskrivs i instruktionsboken.

Injektionsolja (2-takts)

Vissa Ski-Doo ledsnöskotrar har en Rotax 2-taktsmotor och behöver injektionsolja. Kontrollera nivån på injektionsoljebehållaren och fyll på vid behov. Det rekommenderas alltid att använda XPS 2-taktsolja för maximal prestanda och livslängd för din Rotax-motor.

Oljebyte (4-takts)

Andra Ski-Doo-ledmodeller har en Rotax 4-taktsmotor. Dessa motorer kräver ett årligt oljebyte. Om du inte utförde den här servicen före sommarens snöskoterförvaring bör du utföra den på hösten före den första körningen. Processen beskrivs i instruktionsboken. För gör-det-självare finns ett XPS oljebyteskit som har allt du behöver i ett praktiskt paket. Din Ski-Doo-återförsäljare kan också hjälpa till med den här servicen om det behövs.

Uppdatera kedjehusoljan

Om kedjehusoljan inte byttes innan sommarförvaringen av snöskotern på våren är det dags att göra det nu. BRP:s XPS kedjehusolja säljs i exakt den mängd som du behöver för att fylla på kedjehuset. Detta är också ett perfekt tillfälle att dubbelkontrollera kedjans sträckning. Varje process beskrivs i instruktionsboken.

Inspektera boggisystemets fjädringskomponenter

Det finns flera områden du bör se över i boggisystemet när du gör snöskotern redo för vintern.

 • Bakre boggihjul: Titta efter revor, sprickor eller bitar av gummi som lossnat, och snurra varje hjul för hand för att se till att de snurrar fritt och lätt utan missljud.
 • Glidskenor (slides): Kontrollera att glidskenorna på varje boggiskena inte är slitna. Om de har slitits förbi slitageindikatorn någonstans är det dags att byta ut dem.
 • Isrivare: Kontrollera varje isrivare för skador och varje spets för slitage. Ta ut varje isrivare ur hållaren och låt den sträcka ut sig för att säkerställa att den når marken med spänning.
 • Smörjning av chassi/boggisystem: Smörj alla smörjpunkter på chassit med ett lågtemperaturfett som t.ex. XPS syntetiskt smörjfett för fjädring. På så sätt kan du hålla allting i rörelse under hela säsongen.

Drivbandets sträckning och skick

Titta efter revor, sprickor, hål eller klackar som saknas i drivbandet. Du bör också kontrollera drivbandets sträckning (nedböjning) och linjering. Denna process beskrivs i instruktionsboken.

Skidor och styrstål

Kontrollera undersidan av skidorna för skador och överdrivet slitage. Den undre ytan ska vara slät. Inspektera också hela medarna kondition och styrstålen. Om de är böjda, saknar delar av coromantinläggen eller är alltför slitna är det dags att byta ut dem.

Skidornas inställning skall vara något tå-ut vilket betyder att c-c avståndet framtill skall vara något längre än baktill. I instruktionsboken beskrivs proceduren för att göra en korrekt skidställning. Normal tå-ut bör vara 3-6 mm.

Slutliga steg

Kontrollera dessa punkter före din första tur och regelbundet under hela säsongen.

 • Avgasrör: Se till att det är fritt och inte igensatt.
 • Strålkastare och baklykta: Båda ska tändas när motorn startar. Dubbelkontrollera funktionen hos både halv- och helljus liksom broms- och baklyse.
 • Vätskeläckage: Håll utkik efter tecken på läckande bränsle, olja, bromsvätska eller kylvätska. Kontrollera även stötdämparna och undersök om det finns något läckage runt tätningarna. Om du ser något av dessa tecken, kontakta din Ski-Doo-återförsäljare för att få hjälp.

Att följa den här försäsongschecklistan för snöskoter kan hjälpa dig att få snöskotern redo för vintern varje säsong. Om du stöter på frågor på vägen är din lokala Ski-Doo-återförsäljare bara ett telefonsamtal bort för att få råd och hjälp.

Lycka till med körningen!

Vanliga frågor

Visa alla frågor
 • Fordonsinformation
  Inställningstips för Ski-Doo ledsnöskoter

  Inställningstips för Ski-Doo ledsnöskoter  LÄS MER
 • Tillbehör och kläder
  Vad är lämplig klädsel för att åka på snöskoterled?

  Vad är lämplig klädsel för att åka på snöskoterled?  LÄS MER
 • Tillbehör och kläder
  De 5 viktigaste tillbehören för snöskoteråkning på led

  De 5 viktigaste tillbehören för snöskoteråkning på led  LÄS MER
 • Fordonsinformation
  Hur underhåller man sin ledskoter under säsongen?

  Hur underhåller man sin ledskoter under säsongen?  LÄS MER

Hittar du inte vad du söker?

Om du fortfarande inte hittar det du letar efter kan du kontakta din lokala återförsäljare eller kontakta oss här!