TILLBAKA TILL SÄKERHETSÅTERKALLELSER

Slitage av bränsleslang – potentiellt läckage

Slitage av bränsleslang – potentiellt läckage

 

Bästa Ski-Doo®/Lynx®-snöskoterägare!

Detta meddelande skickas till dig i enlighet med kraven i tillämpliga lagar. BRP har kommit fram till att en defekt förekommer som rör motorfordonets säkerhet på vissa fordon och har därför beslutat om en återkallelse av säkerhetsskäl.

Enligt våra register är du ägare av ett fordon som eventuellt berörs.

 

Vad är det potentiella problemet?

Avgastemperatursensorns (EGTS) kablage kan gnugga mot E-TEC huvudinsprutarens bränslereturslang. Detta skulle kunna orsaka bränsleläckage.

Brand kan uppstå i närvaron av en tändningskälla. I vissa situationer skulle det kunna resultera i allvarliga skador på egendom, personskador eller t.o.m. dödsfall.

 

Vilka modeller berörs?

Modellår 2023 Ski-Doo® och Lynx®-modeller utrustade med en 850 E-TEC Turbo R-motor

 

Vad kommer BRP att göra?

BRP reparerar ditt fordon utan kostnad för dig (delar och arbete). Reparationen är för att ordentligt fästa EGTS-kablaget till chassit och inspektera bränslereturslangens skick och byta ut slangen om något slitage observeras. Proceduren bör ta mindre än 1 timme att slutföra.

 

Vad ska DU göra?

BRP rekommenderar att kunderna undviker att använda sina fordon tills säkerhetsåterkallelsen är utförd. Boka omedelbart ett möte med en auktoriserad BRP Ski-Doo/Lynx-återförsäljare för att få reparationen för säkerhetsåterkallelsen utförd på ditt fordon. Se slutet av detta brevet, för att hitta en återförsäljare.

Om du leasade detta fordon:

  • Skicka en kopia av detta brev till leasegivaren inom tio arbetsdagar efter den dag du tog emot detta brev.
  • Gör detsamma med alla framtida brev om denna säkerhetsåterkallelse.

 

Vad ska du göra om du känner att du har fått detta meddelande av misstag?

Detta meddelande skickades till dig i enlighet med den senaste information vi har tillgänglig.

Om du känner den nuvarande ägaren eller operatören, vänligen vidarebefordra detta brev till dem.

Om det har skett ett ägarbyte eller om du har ändrat adress, vänligen meddela BRP så att vi kan uppdatera våra register därefter.

 

Din säkerhet och att du fortsätter att vara nöjd med våra produkter är en prioritet för oss. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan orsaka dig och fortsätter att arbeta med att underlätta processen så mycket vi kan.

 

Tack för att du genast vidtar lämpliga åtgärder med hänsyn till detta meddelande.

Med vänlig hälsning

BRP:s kundtjänst

 

 

Om du har frågor eller behöver hjälp, eller för att hitta den närmaste auktoriserade återförsäljaren av BRP: