TILLBAKA TILL SÄKERHETSÅTERKALLELSER

Potentiellt läckage i bränsletillförselsystemet

Potentiell läcka i bränsletillförselsystemet

 

Bästa Ski-Doo®-ägare!

BRP har bestämt sig för att återkalla vissa Ski-Doo-modeller av säkerhetsskäl.

Enligt våra register är du ägare av ett fordon som eventuellt berörs.

 

Vad är det potentiella problemet?

Bränsletillförselsystemet har ett potentiellt förslitningsproblem som kan leda till bränsleläckage.

En brandrisk föreligger om det förekommer antändningskällor. I vissa situationer kan detta resultera i allvarliga egendoms- och personskador och i värsta fall dödsfall.

 

Vilka modeller berörs?

Ski-Doo MXZ och Renegade av årsmodell 2018 utrustade med 850 E-TEC®-motorer.

 

Vad kommer BRP att göra?

BRP kommer att åtgärda ditt fordon kostnadsfritt. Den permanenta lösning som är avsedd att åtgärda detta tillstånd förväntas blir tillgänglig i juli månad. BRP kommer att kontakta dig på nytt per brev när den permanenta lösningen är klar att implementeras.
 

Vad ska du göra?

BRP rekommenderar att du undviker att köra fordonet.

Om du behöver använda fordonet innan dess att den permanenta lösningen är tillgänglig bör du kontakta en BRP Ski-Doo-återförsäljare och boka tid för reparation. Återförsäljaren utför då en temporär reparation. Komponenterna till den temporära lösningen kommer att vara tillgängliga från och med den 17 april.

Eftermarknadsmodifieringar på ditt fordon är inget hinder för att få denna service utförd kostnadsfritt. Förekomst av sådana modifieringar när servicen utförs leder inte till att befintliga garantier eller serviceavtal upphör att gälla.

 

Vad gör du om du tror att det här meddelandet skickades av misstag?

Detta meddelande skickades till dig i enlighet med den senaste information vi har tillgänglig. Om du inte längre äger detta fordon eller någon information i detta meddelande är felaktig, kontakta BRP så snart som möjligt.

 

Om du har frågor eller behöver hjälp, eller för att hitta den närmaste auktoriserade återförsäljaren av BRP Ski-Doo:

• Besök: www.brpscandinavia.com/SV/

Vi har vidtagit denna åtgärd av intresse för din säkerhet och för att ditt fordon ska fungera korrekt.

 

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka och för att en permanent lösning har dröjt. Våra BRP-medarbetare och auktoriserade BRP-återförsäljare fortsätter att arbeta intensivt för att åtgärda problemet så snabbt som möjligt.

 

Vi på BRP strävar efter att ge dig marknadens bästa motorsportupplevelse och vi tackar för ditt förtroende.

Med vänliga hälsningar,
BRP Kundtjänst