TILLBAKA TILL SÄKERHETSÅTERKALLELSER

Bränsle kan droppa på varma komponenter - potentiell brandrisk

Bränsle kan droppa på varma komponenter - potentiell brandrisk

Bäste BRP-kund, 

Efter det tidigare meddelandet som skickades ut i januari 2022, skickar vi nu detta meddelande i enlighet med krav i tillämplig lagstiftning. BRP har kommit fram till att en defekt förekommer som rör motorfordonets säkerhet på vissa fordon och har därför beslutat om en återkallelse av säkerhetsskäl.

Du kan redan ha fått ett meddelande om denna återkallelse innan detta utskick.  

Enligt våra register är du ägare av ett fordon som eventuellt berörs.

  

Vad är det potentiella problemet?

 • Det kan byggas upp ett tryck i bränsletanken när effektiviteten i motorns kylsystem minskar. I detta tillstånd kan det hamna bränsle från ventilationsutloppet på heta komponenter om:

 • fordonet vänds på höger sida eller 

 • fordonet är parkerat/står still i nedförsbacke och lutar åt höger.

 • Det kan uppstå brand och i vissa fall orsaka allvarliga egendomsskador, personskador eller till och med dödsfall.

 

Vilka modeller berörs?

Följande modeller med en 900 ACE turbomotor från årsmodell 2020, 2021 och 2022:

 • Ski-Doo Expedition LE, SE och SWT

 • Lynx 69 Ranger, Ranger Limited, Ranger Alpine, Ranger Snowcruiser

 • Lynx Commander, Commander LTD och Commander Grand Tourer

 

Vad ska du göra?

 • BRP reparerar ditt fordon utan kostnad.

 • Reparationen avser att ändra ledningsdragningen och platsen för bränsleventilationens utlopp. Dessutom kommer en skyddsplåt att installeras för att skydda ventilationsöppningen. 

 • Reparationen bör ta mindre än en timme. 

 • Delarna för reparationsproceduren börjar vara tillgängliga i nätverket från 11 mars 2022.

 • Om du leasade detta fordon:

 • Skicka en kopia av detta brev till leasegivaren inom tio arbetsdagar efter den dag du tog emot detta brev.

 • Du ska göra detsamma med alla framtida brev om denna säkerhetsåterkallelse.

 

Kan jag fortsätta köra mitt fordon? 

BRP rekommenderar att kunderna undviker att använda sina fordon tills fordonet har reparerats. 

En kund som måste använda sitt fordon ska UNDVIKA BÅDA följande förhållanden samtidigt, för att förhindra att bränsle droppar från ventilationsöppningen på varma delar:

 • 1. Motortemperatur över 95 °C (203 °F).
 • 2. Att luta fordonet åt höger i mer än 45 grader ELLER parkering/stopp i nedförsbacke.

Se användarhandboken https://www.operatorsguides.brp.com/index.php för att lära dig hur du ser motortemperaturen i siffror på instrumentpanelen. 

 

Vad ska du göra om du känner att du har fått detta meddelande av misstag?

Detta meddelande skickades till dig i enlighet med den senaste information vi har tillgänglig.

Om du inte längre äger detta fordon eller om någon eller några av uppgifterna beträffande ditt namn eller adress är felaktiga, kontakta BRP så snart som möjligt.

 

Din säkerhet och att du fortsätter att vara nöjd med våra produkter är en prioritet för oss. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan orsaka dig och fortsätter att arbeta med att underlätta processen så mycket vi kan.

 

Tack för att du genast vidtar lämpliga åtgärder med hänsyn till detta ärende. 

Med vänliga hälsningar,

BRP:s kundtjänst

 

Om du har frågor eller behöver hjälp, eller för att hitta den närmaste auktoriserade återförsäljaren av BRP: