Så byter du Variatorrem på din Ski-Doo

Snöskoterns variatorrem överför kraft från snöskoterns motor till drivbandet. Det är väldigt viktigt att snöskoterns variatorrem fungerar som den ska när du beger dig ut på leder eller terräng. I den här snabbguiden och videon får du veta när det är dags att byta snöskoterns variatorrem och hur du gör för att byta variatorrem på din Ski-Doo.

YouTube Thumbnail - Så här byter du CVT-bältet på din Ski-Doo

 

När bör jag byta variatorrem på min snöskoter?

För de flesta förarna räcker det att byta till en ny variatorrem i början av varje säsong för att få en hel vinter av äventyr. Med tiden slits variatorremmen och den behöver då bytas ut. Du bör först och främst göra en snabb visuell inspektion före varje åktur. Leta efter tecken på slitage, såsom sprickor, ojämnt slitage, platta områden eller fransar. Om du upptäcker något sådant är det dags att byta rem. 

Om du lägger märke till ojämn prestanda när du är ute och kör kan det betyda att en ny variatorrem behövs. Håll utkik efter tecken på ojämn acceleration eller lägre topphastighet.

 

Så byter du variatorrem på en Ski-Doo-snöskoter

När du har bestämt att det är dags att byta variatorrem på din Ski-Doo kan du följa dessa enkla steg för att komma tillbaka ut på snön.

Verktyg som behövs:
Variatorutvidgarverktyget
Kombinationsverktyget för justering av fjädring
(Båda dessa verktyg medföljer din Ski-Doo.)

1- Parkera snöskotern och ta loss nödstoppslinan.

2- Ta loss vänster sidopanel så att variatorskivorna och variatorremmen friläggs. Du hittar också de verktyg du behöver på verktygsförvaringsplatsen.

OBS: För Ski-Doo REV Gen5 trail, crossover och äldre snöskotrar finns det också ett variatorskydd du behöver ta bort. Du gör det genom att ta bort låssprinten vid variatorskyddets bakre del och försiktigt dra av skyddet från skotern. Lägg det åt sidan och lägg låssprinten på ett säkert ställe.

3- Ta loss den gamla variatorremmen genom att föra in variatorutvidgaren i det gängade hålet på sekundärvariatorns justeringsnav. Skruva in variatorutvidgaren för att sära på variatorskivorna. Detta minskar sträckningen på variatorremmen och gör den lättare att ta av.

När sekundärvariatorn öppnas tillräckligt för du den gamla variatorremmen över överdelen och sedan runt primärvariatorn nedanför för att ta av den.

4- Installera den nya variatorremmen genom att föra den först runt primärvariatorn och sedan över sekundärvariatorn. Var uppmärksam på riktningspilarna på variatorremmen. De skall peka framåt mot snöskoterns framdel när de kan ses ovanifrån.

5- Skruva loss variatorutvidgaren för att avlägsna verktyget.

6- Rotera sekundärvariatorn flera gånger för hand för att ställa in remhöjden mellan skivorna. I Ski-Doos instruktionsbok finns information om rätt höjd på variatorremmen för just din snöskoter. I de flesta fall ska botten av remkuggarna vara i linje med den övre kanten på variatorskivan.

VARNING: Kör aldrig motorn utan att variatorremmen är ordentligt monterad eller när sidopanelerna är öppnade eller borttagna.

7- När den nya remmen har monterats korrekt lägger du tillbaka verktygen på förvaringsplatsen i vänster sidopanel. Montera återigen remskyddet och låssprinten (vid behov) och sätt tillbaka vänster sidopanel.

Vanliga frågor

 • Så justerar du din Ski-Doos boggifjädring.

  Så justerar du din Ski-Doos boggifjädring.  LÄS MER
 • Så justerar du drivbandets spänning på din Ski-Doo.

  Så justerar du drivbandets spänning på din Ski-Doo.  LÄS MER
 • Så justerar du kedjesträckningen på din Ski-Doo.

  Så justerar du kedjesträckningen på din Ski-Doo.  LÄS MER