Så justerar du kedjesträckningen på din Ski-Doo.

Att justera drivkedjans sträckning på din Ski-Doo är en del av det regelbundna underhållet. Det är ett snabbt ingrepp som gör att din snöskoter kan köras med topprestanda och det enda du behöver är de verktyg som medföljer din snöskoter. Med den här Ski-Doo-guiden får du hjälp att maximera din snöskoters prestanda.

YouTube Thumbnail - Hur du justerar kedjespänningen på din Ski-Doo

 

När bör jag justera drivkedjans sträckning på min Ski-Doo?

Kedjesträckningen bör kontrolleras under hela säsongen. Efter hand som du kör långa sträckor sträcks snöskoterns drivkedja ut och behöver justeras. Du bör inspektera sträckningen i början av varje säsong och därefter varje månad eller varje 1500 km.

Ski-Doo djupsnöskotrar kräver lite mer uppmärksamhet på grund av de krävande körförhållandena. Följ justeringsschemat nedan.
– Efter de första 75 km
– Därefter efter varje 500 km upp till 1500 km
– Därefter efter varje 1500 km

 

Så justerar du kedjesträckningen på en Ski-Doo.

Med dessa snabba steg kan du justera snöskoterns drivkedja ordentligt och bege dig ut på snön igen.

Verktyg som behövs:
Variatorutvidgarverktyget (medföljer din Ski-Doo)

1- Parkera snöskotern och ta loss nödstoppslinan.

2- Ta loss höger sidopanel för att frilägga kedjehuset.

3- Leta reda på kedjesträckskruven på kedjehusets baksida. Använd Torxänden av variatorutvidgarverktyget i variatorskyddet bakom vänster sidopanel och vrid försiktigt sträckskruven medurs för hand för att eliminera spelet.

När du vrider på sträckskruven känner den ”klicka” in i nästa läge. När sträckskruven har dragits åt helt för hand för du tillbaka den ett klick.

OBS: Ta inte bort låsnålen. Dra inte åt sträckaren för mycket. Om drivkedjan dras åt för hårt kan kedjehusets komponenter skadas allvarligt.

4- Sätt tillbaka höger sidopanel och sätt tillbaka variatorutvidgarverktyget på variatorskyddet på snöskoterns vänstra sida.

VARNING: Kör aldrig motorn utan att variatorskyddet är ordentligt monterat eller när sidopanelerna är öppnade eller borttagna.

Nu när kedjesträckningen på din Ski-Doo är korrekt justerad är det dags att ta sig ut på snön igen. Vi ses där ute!

Vanliga frågor

 • Så justerar du drivbandets spänning på din Ski-Doo.

  Så justerar du drivbandets spänning på din Ski-Doo.  LÄS MER
 • Så justerar du din Ski-Doos boggifjädring.

  Så justerar du din Ski-Doos boggifjädring.  LÄS MER
 • Så byter du Variatorrem på din Ski-Doo

  Så byter du Variatorrem på din Ski-Doo  LÄS MER