Så justerar du drivbandets spänning på din Ski-Doo.

Det är viktigt att justera drivbandets sträckning ordentligt på din Ski-Doo för att få bästa möjliga prestanda vid varje åktur och därmed förlänga drivbandets livslängd. I den här Ski-Doo-guiden får du veta hur och när du justerar drivbandets sträckning på din Ski-Doo.

YouTube Thumbnail - Hur du justerar banspänningen på din Ski-Doo

 

När bör jag justera drivbandets sträckning på min Ski-Doo?

Du bör kontrollera drivbandets sträckning före varje säsong, och i regel krävs små justeringar varje månad under säsongen eller varje 1500 km. Om du märker att drivbandet hackar (drivbandet hoppar över kuggarna på drivaxeln) bör du överväga att öka sträckningen på drivbandet.

Drivbandet på Ski-Doo djupsnöskotrar kräver lite mer uppmärksamhet på grund av de krävande körförhållandena. Deras justeringsschema beskrivs nedan.
– Efter de första 75 km
– Därefter efter varje 500 km upp till 1 500 km
– Därefter efter varje 1 500 km

 

Så justerar du drivbandets sträckning på en Ski-Doo

Med dessa snabba steg kan du enkelt justera snöskoterns drivband och bege dig ut på nya Ski-Doo-äventyr.

 

Verktyg som behövs:

– En graderad tryckfjäder eller fiskvåg

– Ett stöd eller en lyftanordning

– Två 17 mm block- eller hylsnycklar

– En 10 mm blocknyckel

– Och en platt skruvmejsel

 

1- Parkera din snöskoter och ta bort nödstoppslinan.

2- Lyft snöskoterns bakparti från marken tillräckligt högt för att drivbandet ska vara helt uppe i luften. Detta görs enklast med ett stöd eller en lyftanordning. 

3- Mät drivbandets nedhäng. Du gör det genom att ställa in tryckfjädern eller fiskvågen på rätt inställningar enligt de tekniska specifikationerna i Ski-Doos instruktionsbok. Placera tryckfjädern eller fiskvågen på kanten av drivbandet mitt mellan de främre och bakre boggihjulen och tryck eller drag nedåt tills du får en avläsning. I regel behöver du öka drivbandets sträckning om nedhänget överstiger specifikationerna i instruktionsboken.

För den 2023 Ski-Doo Renegade X-RS 850 E-TEC som används i videon ställer vi in tryckfjädern eller fiskvågen på 32 mm alternativt 7,2 kg.

4- För att minska drivbandets nedhäng tar du av bakaxelhjulens gummittäckkapslar. Man bänder enkelt av dessa med en platt skruvmejsel, så att bakaxelbultarna friläggs.

OBS: På modeller med två bakaxelhjul finns det bara en mutter i stället för en bult.

5- Lossa bakaxelbulten/-muttern med hylsnyckeln. Den behöver inte avlägsnas helt.

6- Skruva in justeringsskruvarna på båda sidor om boggiskenorna med hyls- eller blocknyckeln. Gör detta så jämnt som möjligt för korrekt drivbandsinställning. Fortsätt dra åt i små steg tills drivbandet är lagom sträckt. 

7- Dra åt bakaxelbulten/-muttern enligt specifikationerna i Ski-Doos instruktionsbok.

8- Innan du är klar ska du kontrollera drivbandets linjering. Du bör göra detta varje gång du justerar drivbandets sträckning. Se till att inget är i vägen för drivbandet, starta snöskotern och rotera drivbandet långsamt under cirka 15-20 sekunder.

VARNING: Stå aldrig bakom eller nära ett roterande drivband. Skräp kan slungas iväg och orsaka allvarliga skador.

VARNING: För att förhindra svåra eller dödliga skador på grund av koloxidförgiftning: Kör aldrig motorn i dåligt ventilerade eller delvis slutna utrymmen.

9- Mät bandstyrningarnas avstånd från utsidan av glidskenan på snöskoterns båda sidor. Den yttre kanten av bandstyrningarna ska vara lika långt från glidskenornas utsidor. 

Om drivbandet inte är korrekt linjerat lossar du bakaxelfästet och drar åt eller lossar på justeringsskruven efter behov. Upprepa dessa steg med små justeringar tills drivbandet är korrekt linjerat.

10- När drivbandet är korrekt åtdraget och linjerat sätter du tillbaka bakaxelhjulkapslarna.

 

När allt sitter ordentligt på plats igen är det dags för nästa Ski-Doo-utflykt. Vi ses på snön!

Vanliga frågor

 • Så justerar du din Ski-Doos boggifjädring.

  Så justerar du din Ski-Doos boggifjädring.  LÄS MER
 • Så justerar du kedjesträckningen på din Ski-Doo.

  Så justerar du kedjesträckningen på din Ski-Doo.  LÄS MER
 • Så byter du Variatorrem på din Ski-Doo

  Så byter du Variatorrem på din Ski-Doo  LÄS MER