DET ER INGEN PLANLAGTE ARRANGEMENT FOR DIN REGION. KOM INNOM IGJEN SNART FOR Å FØLGE MED PÅ HVA SOM SKJER I SKI-DOO-MILJØET