Sist oppdatert: 04/06/2018

Alle sidene til Bombardier Recreational Products nettside er: © 1997-2018, Bombardier Recreational Products Inc. Alle rettigheter reservert.

Vennligst les disse betingelsene for bruk nøye før du bruker denne nettsiden

Ved å bruke denne nettsiden, gir du ditt samtykke til disse betingelsene for bruk av denne avtalen ("Avtale"). Denne nettsiden eies og drives av BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. eller dens datterselskaper (heretter referert til som "BRP", "vi", "oss" eller "vår").


Varemerke, copyright og intellektuell eiendom

BRP (TSX:DOO) er verdensledende innen design, utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av powersport-kjøretøy. Med distribusjon i 105 land omfatter portfolioen av merker og produkter Ski Doo og Lynx snøscootere, Sea-Doo vannscooter, Can-Am terreng og side-by-side kjøretøy, Spyder roadstere, Evinrude påhengsmotorer, samt Rotax motorer. BRP har ca. 6800 mennesker ansatt på verdensbasis.


Copyrights

BRP eier og har opphavsrettene til materialet som finnes på BRP nettside og i alle dokumenter som utgis av BRP inkludert kataloger, tekniske publikasjoner, brukermanualer og guider. Med mindre noe annet spesifiseres, har ingen tillatelse til å kopiere eller publisere, i noe som helst format, arkitekturen eller det visuelle utseendet til BRPs nettsider, eller informasjon som finnes på BRP nettsider inkludert fotografier som publiseres på nettsiden eller i katalogene. Ikke noe materiale fra BRP nettsider eller noen nettside som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av BRP eller tilknyttede selskaper kan kopieres, reproduseres, republiseres, lastes opp, postes, overføres eller distribueres på noen som helst måte, med unntak av at du kan laste ned en kopi av materialet til en enkelt datamaskin for ditt eget personlige, ikke-kommersielle hjemmebruk, forutsatt at du holder intakt alle copyright eller andre rettighetsnotater.


Varemerker

BRP bruker og markedsfører sine varemerker via en rekke kanaler inkludert TV, trykte annonser og internett. Som resultat av våre utstrakte markedsføringsanstrengelser og kvaliteten på de varene og tjenestene som BRP tilbyr, er BRPs varemerker verdensberømte og representerer en svært verdifull goodwill. Enhver bruk av BRPs varemerker uten skriftlig tillatelse gitt av BRP på forhånd kan innebære varemerkebrudd og ulovlig konkurranse.

Du har ikke lov til å bruke eller registrere, i sin helhet eller delvis, Bombardier Recreational Products Inc., BRP-Powertrain GmbH and Co KG eller BRP Finland Oy (heretter "BRP og/eller tilknyttede selskaper")s varemerker, inkludert grafiske symboler, logoer og ikoner, med mindre det er gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette fra BRP og/eller tilknyttede selskaper.

Du har ikke lov til å bruke eller registrere, i sin helhet eller delvis, noen av BRP og/eller tilknyttede selskapers varemerker, inkludert grafiske symboler, logoer eller ikoner, som, eller som del av, et firmanavn, varemerkenavn, produktnavn eller servicenavn (eks: "Anybody Ski-Doo Inc.").

Du har ikke lov til å bruke et identisk eller tilsvarende BRP og/eller tilknyttede selskapers varemerker som del av et varemerke, med mindre det er gitt skriftlig tillatelse fra BRP og/eller tilknyttede selskaper (ex: www.SeaDooPWC.com).

Du har ikke lov til å bruke BRP og/eller tilknyttede selskapers varemerker, inkludert grafiske symboler, logoer eller ikoner, på en nedsettende måte.

Du har ikke lov til å bruke BRP og/eller tilknyttede selskapers varemerker som substantiver i muntlig eller skriftlig kommunikasjon. BRP og/eller tilknyttede selskapers varemerker skal alltid ha tilknyttet (foran eller bak) et vanlig navn eller substantiv og aldri alene for å unngå at BRP og/eller tilknyttede selskapers varemerker etterhvert blir generiske i tilknytning til BRPs produkter (eks: "Min Ski-Doo snøscooter" istedenfor "Min Ski-Doo").

Du har ikke lov til å bruke BRP og/eller tilknyttede selskapers varemerker i flertallsform eller genetivform (eks: "Jeg har to Spyder roadstere" istedenfor "Jeg har to Spyders").

Du har ikke lov til å bruke BRP og/eller tilknyttede selskapers varemerker, inkludert grafiske symboler, logoer eller ikoner, på en måte som innebærer tilknytning til eller endossering, sponsing eller støtte av BRP og/eller tilknyttede selskaper.

Du har ikke lov til å produsere, selge eller gi bort reklameartikler (eks: t-skjorter, penner etc) med BRP og/eller tilknyttede selskapers varemerker, inkludert grafiske symboler, logoer eller ikoner, med mindre det er gitt skriftlig tillatelse fra BRP og/eller tilknyttede selskaper.

Følg denne linken for å få tilgang til BRP og/eller tilknyttede selskapers varemerkeliste: Public trademark list.pdfFravær av varemerke, grafiske symboler, logo eller ikon på denne listen innebærer ikke at BRP og/eller tilknyttede varemerker gir avkall på sine rettigheter til slikt varemerke, grafiske symboler, logo eller ikon eller enhver intellektuell eiendomsrett på noen som helst måte.

Garantifraleggelse

DENNE NETTSIDEN OG ALL INFORMASJON DEN INNEHOLDER, LEVERES "AS IS" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKT ELLER INNEFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNEFORSTÅTTE HANDELSGARANTIER, EGNETHET FOR ET VISST FORMÅL, ELLER UKRENKELIGHET. VISSE DOMSMAKTER TILLATER IKKE EKSKLUSJON AV INNEFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ OVENFOR NEVNTE EKSKLUSJON GJELDER KANSKJE IKKE DEG.

Informasjon på denne nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer kan fra tid til annen gjøres på informasjonen eller produktene.

Ansvarsbegrensning

BRP representerer på ingen måte andre websider som du kan få tilgang til gjennom denne. Når du får tilgang til en non-BRP nettside, ber vi deg forstå at den er uavhengig av BRP, og at BRP ikke har noen kontroll over innholdet på den nettsiden. En link til en non-BRP nettside betyr ikke at BRP bifaller eller aksepterer ansvar for innholdet på, eller bruken av, en slik nettside. Det er opp til deg å ta dine forholdsregler om at uansett hva du velger for ditt eget bruk, er fritt for virus og andre ting av destruktiv natur.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET, NÅR DET GJELDER DENNE NETTSIDEN ELLER NOEN ANNEN HYPERLINKET NETTSIDE, VIL BRP STÅ ANSVARLIG OVERFOR NOEN NÅR DET GJELDER SKADER ELLER PERSONSKADER FORÅRSAKET AV (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL), MANGEL PÅ UTFØRELSE, FEIL, UTELATELSE, DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER ANDRE KONSEKVENSIELLE SKADER INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORTJENESTE, FORRETNINGSMESSIG AVBRUDD, TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ DITT INFORMASJONSBEHANDLINGSSYSTEM, ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM VI UTTRYKKELIG BLIR OPPLYST OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.


Konfidensiell eller fortrolig informasjon

BRP hører gjerne fra deg og ønsker dine kommentarer om BPRs produkter velkommen. Du forstår sikkert at BRP ikke ønsker å motta konfidensiell eller fortrolig informasjon fra deg via vår nettside. Vær oppmerksom på at informasjon eller materiell som sendes til BRP vil bedømmes å være IKKE konfidensiell. Ved å sende BRP informasjon eller materiale, gir du BRP en ubegrenset og ugjenkallelig rett til å bruke, reprodusere, vise, utføre, modifisere, oversende og distribuere slik informasjon eller materiell, og du samtykker også til at BRP fritt kan benytte alle ideer, konsepter, know-how eller teknikker som du sender til oss uansett hensikt.


Jurisdiksjonelle utstedelser

Med mindre noe annet er spesifisert, presenteres materialet på denne nettsiden ene og alene for å markedsføre BRPs produkter. BRP gjør ingen representasjon av at materialer eller produkter beskrevet på nettsiden er egnet eller tilgjengelig alle steder.

Denne avtalen skal styres av og opprettes i overensstemmelse med provinsen Quebecs lover, uten effekt på eventuelle prinsipper om motstridende lover. Hvis en bestemmelse i denne avtalen skulle vise seg å være ulovlig, ugyldig, eller av en eller annen grunn ikke gjennomførbar, skal den bestemmelsen anses adskilt fra denne avtalen og skal ikke påvirke gyldigheten av eller gjennomføringen av gjenværende bestemmelser. Dette er hele avtalen mellom partene når det gjelder innholdet og skal ikke modifiseres med mindre det gjøres skriftlig, undertegnet av begge parter.