TILBAKE TIL SIKKERHETSTILBAKEKALLINGER

Venstre ski kan knekke – fare for krasj

Venstre ski kan knekke – fare for krasj

Kjære Ski-Doo®-eier,

Denne meldingen er for å informere deg om at kjøretøyet ditt kan ha en defekt som kan påvirke personers sikkerhet. BRP gjennomfører en sikkerhetstilbakekalling.

Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.


Hva er det potensielle problemet?

Noen av de venstre Pilot X-skiene kan knekke på grunn av at problem med formingsprosessen hos leverandøren. Bare venstre ski fra formrom AC2 er påvirket. Denne tilstanden kan føre til tap av kontroll og alvorlige personskader eller død.


Hvilke modeller er berørt?

Visse Ski-Doo MXZ- og Renegade-snøscootere fra modellår 2024.


Hva vil BRP gjøre?

BRP vil inspisere venstre ski og hvis nødvendig skifte ut skien uten kostnader for deg (deler og arbeid).

Prosedyren tar ikke mer enn en time.

I Canada og USA er det et begrenset antall deler. I andre land vil delene bli tilgjengelige fra 8. Februar 2024. Delene sendes etter hvert som delene blir tilgjengelige. Dette er for å sikre jevn distribusjon over hele nettverket. 


Hva må DU gjøre?

BRP anbefaler at kunder unngår å bruke kjøretøyet til sikkerhetstilbakekallingen er gjennomført. Du må fjerne skien for å få tilgang til formidentifikasjonskode AC2. Den må settes på igjen på rett måte. IKKE utfør inspeksjonen selv.

Bestille umiddelbart time hos en autorisert BRP Ski-Doo-forhandler for å få utført reparasjonen i forbindelse med sikkerhetstilbakekallingen.

Se slutten av brevet for å finne en forhandler.

Hvis du har leaset dette kjøretøyet:

  • Send en kopi av dette brevet til leasingselskapet innen ti arbeidsdager etter at du har mottatt dette brevet.
  • Gjør det samme med alle fremtidige brev om denne sikkerhetstilbakekallingen.

Hva gjør du hvis du føler at du har mottatt denne meldingen ved en feiltakelse?

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig.

Hvis du kjenner den gjeldende eieren eller operatøren, ber vi det videresende dette brevet til dem.

Hvis det har vært en endring i eierskapet eller du har byttet adresse, ber vi det ta kontakt med BRP så vi kan oppdatere våre registre.

 

Din sikkerhet og tilfredshet med produktene våre er vår prioritet. Vi beklager eventuelle problemer dette kan forårsake, og ønsker å tilrettelegge prosessen i den grad vi kan.

Takk for at du ser på denne saken øyeblikkelig.

Vennlig hilsen,
BRPs kundeserviceavdeling

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp, eller for å finne din nærmeste autoriserte BRP-forhandler av kjøretøyer:

  • Gå til: www.brp.com
  • +47 71 39 07 41