TILBAKE TIL SIKKERHETSINNKALLINGER

MULIG LEKKASJE I SYSTEMET FOR DRIVSTOFFTILFØRSEL

Vedr: Mulig lekkasje i systemet for drivstofftilførsel

Hvilke modeller er berørt?

Modellår 2017 Ski-Doo-modeller utstyrt med 850 E-TEC® motorer.

 

Hva er det potensielle problemet?

Kjøretøyets drivstofftilførsel har en potensiell slitasjeskade som kan føre til drivstofflekkasje.

Brann kan oppstå i nærheten av en tennningskilde. I visse situasjoner kan dette resultere i alvorlig skade på materiell, personskader eller til og med dødsfall.


Vedr: Mulig lekkasje i systemet for drivstofftilførsel

Kjære Ski-Doo® eier,

 

BRP gjennomfører en sikkerhetstilbakekalling på visse Ski-Doo-modeller.

Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

 

Hva er det potensielle problemet?

Kjøretøyets drivstofftilførsel har en potensiell slitasjeskade som kan føre til drivstofflekkasje.

Brann kan oppstå i nærheten av en tennningskilde. I visse situasjoner kan dette resultere i alvorlig skade på materiell, personskader eller til og med dødsfall.

 

Hvilke modeller er berørt?

Modellår 2017 Ski-Doo-modeller utstyrt med 850 E-TEC® motorer.

 

Hva vil BRP gjøre?

BRP vil reparere kjøretøyet ditt kostnadsfritt. Den permanente løsningen for denne tilstanden forventes å være tilgjengelig i juli. BRP vil kontakte deg i et annet brev når den permanente løsningen er tilgjengelig.


Hva du bør gjøre:

BRP anbefaler at du unngår å bruke kjøretøyet ditt.

Inntil den permanente løsningen er tilgjengelig, og hvis du må bruke kjøretøyet ditt, ber vi deg kontakte din BRP Ski-Doo-forhandler og gjøre avtale. Din forhandler vil utføre en midlertidig reparasjonsprosedyre. Delene for den midlertidige reparasjonen vil være tilgjengelige fra 17. april.

Eventuelle ettermarkedsmodifiseringer vil ikke forhindre at du får denne servicen kostnadsfritt. Eventuelle slike modifiseringer, og ved at service fullføres, vil ikke ugyldiggjøre noen eksisterende garantier eller servicekontrakter.

 

Hva du bør gjøre hvis du føler at denne kunngjøringen er en feil:

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig. Hvis du ikke lenger er eier av dette kjøretøyet, eller om noe av informasjon i dette notatet ikke er korrekt, ber vi deg ta kontakt med BRP så snart som mulig.

 

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp, eller for å finne din nærmeste autoriserte BRP-forhandler av Ski-Doo-kjøretøyer:

• Gå til www.brpscandinavia.com/NO/
 

Vi har iverksatt dette tiltaket for din egen sikkerhets skyld, og for at kjøretøyet skal virke på en tilfredsstillende måte.

 

Vi beklager eventuelle ulemper denne saken medfører for deg, og for at den permanente løsningen er blitt forsinket. Du kan være trygg på at BRP-ansatte og BRPs autoriserte forhandlere fortsatt vil være i full beredskap for å tilby deg en løsning så raskt som mulig.

 

Alt vi gjør hos BRP er med tanke på å gi deg den beste powersportsopplevelsen du kan få, og vi takker deg for tilliten.

 

Med vennlig hilsen,
BRP Kundeservice