Responsible Rider

Responsible Rider-programmet handler om å være oppmerksom når du kjører og alltid vurdere sikkerhet, kjøreetikette og miljøet, enten du er i løypene eller i terrenget.

  

Sikkerhet

Sikkerheten starter før du drar ut i snøen. Sørg for at snøscooteren er godt vedlikeholdt og sjekk værforholdene før du drar ut. Bruk verneutstyr, ha førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig og overhold alle lokale lover.

Mann klargjør Ski-Doo skredutstyr

Backcountry Avalanche Safety Gear Tips

Ski-Doo-ambassadør Jeremy Mercier og Hanna Beaman fra Backcountry Access deler sine skredsikkerhetsutstyrsråd de har lært fra årevis for backcountry-snøscooterkjøring. Se nå og sørg for at du og gjengen din er riktig utstyrt for å komme trygt hjem og nyte mange flere eventyr sammen.

To Ski-Doo-ryttere gjør seg klar for en tur

Grunnleggende om snøscootersikkerhetsutstyr

Har du det riktige sikkerhetsutstyret for snøscooter? Ski-Doo-ambassadørene Troy Oleson og Tiffanie Hoops viser deg hva de anbefaler deg å ta med på hver tur. De vil forklare det grunnleggende om sti-snøscooter, hvordan du skal kle deg riktig mens du kjører snøscooter på sti og lede deg gjennom alt du må ha ekstrautstyr med dem på snøen.

Les mer om Sikkerhet

VIEW ALL ARTICLES
 • Tilbehør og bekledning
  Hva bør jeg aldri dra hjemmefra uten når jeg kjører i utmarken?

  Hva bør jeg aldri dra hjemmefra uten når jeg kjører i utmarken?  LES MER
 • Riding Information
  Hvordan kan du kjøre en Ski-Doo sikkert med en passasjer?

  Hvordan kan du kjøre en Ski-Doo sikkert med en passasjer?  LES MER
 • Tilbehør og bekledning
  Hva har du på deg når du kjører snøscooter i løyper?

  Hva har du på deg når du kjører snøscooter i løyper?  LES MER

Miljø

Dra utenfor løypen kun når det er trygt og lovlig, vær oppmerksom på dyrelivet i sitt naturlige habitat, og bevar lekeplassene Slik kan vi sikre at den neste turen alltid blir like god som den forrige.

To Ski-Doo-kjørere ser på miljøet sitt

Respekterer vårt backcountry snøscootermiljø

Ski-Doo-ambassadør, Jeremy Mercier og Hana Beaman fra Backcountry Access deler de beste måtene å beskytte snøscooterområdene våre på og sikre trygg tilgang. Kunnskap om terrenget, forståelse av snøpakken og lesing av skredrisikoen er viktige sikkerhetstips for dyp snø som dekkes i denne videoen.

Ski-Doo snøscooter på løype

Respekter snøscooterløypene

Å respektere snøscooterløypene og landet de er på er avgjørende for å holde dem åpne. Ski-Doo-ambassadørene Troy Oleson og Tiffanie Hoops deler sine tips om hvordan man best respekterer løypene vi deler. Å vite når og hvor du lovlig har lov til å kjøre er en av de største utfordringene i snøscootersporten.

Les mer om miljø

 • Riding Information
  Kan terrenget påvirke snøscooteropplevelsen min?

  Kan terrenget påvirke snøscooteropplevelsen min?  LES MER

Etikette

Ski-Doos etiske retningslinjer: Følg reglene, vær oppmerksom på hastigheten og respekter alle førere. Hold til høyre i sporet, bruk armsignaler for å varsle andre om stopp og svinging, og hjelp når det trengs.

To ryttere på sine Ski-Doo-sleder i dyp snø

Sikkerhetstips og etikette for dyp snø

Sikkerhet og etikette for snøscooterkjøring i backcountry er avgjørende for hver tur. Ski-Doo-ambassadør Jeremy Mercier og Hana Beaman fra BCA deler noen gode råd. Disse dypsnøsikkerhetstipsene om kjøreetikett, lovlig kjøring og beste praksis vil bidra til at alle snøscooteropplevelser i backcountry er enestående.

Tre kjørere som passerer ved siden av hverandre på en snøscooterløype

Løypesikkerhetstips og etikette

Riktig snøscooterløypeetikett er en stor del av snøscootersikkerheten. Ski-Doo-ambassadørene Troy Oleson og Tiffanie Hoops har noen tips om hvordan du kan gjøre hver tur morsommere for deg og andre på stien. Lær mer om å kjøre innenfor dine personlige grenser, utvise forsiktighet og respektere oppsatte skilt og fartsgrenser. Husk at en trygg tur er en god tur.

Les mer om etikette

 • Riding Information
  Hva medfører kjøreetikette i løyper?

  Hva medfører kjøreetikette i løyper?  LES MER