TILBAKE TIL SIKKERHETSTILBAKEKALLINGER

Det kan dryppe drivstoff på varme komponenter – mulig brannfare

Det kan dryppe drivstoff på varme komponenter – mulig brannfare

 

Kjære BRP-kunde, 

Vi sendte et varsel i januar 2022, og sender nå dette varslet i henhold til gjeldende lover. BRP har oppdaget at det finnes en defekt knyttet til motorkjøretøysikkerhet på noen kjøretøy, og gjennomfører derfor en sikkerhetstilbakekalling.

Du kan allerede ha mottatt et varslet om denne tilbakekallingen før dette brevet.  

Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

  

Hva er det potensielle problemet?

 • Det kan bygges opp trykk i drivstofftanken når effektiviteten til motorens kjølesystem er redusert. I dette tilfellet kan det trenge ut drivstoff fra ventilasjonsuttaket på varme komponenter hvis:

 • kjøretøyet er veltet over på høyre side eller 

 • kjøretøyet er parkert/stoppet i nedoverbakke og heller mot høyre.

 • Det kan oppstå brann og i noen tilfeller kan det medføre alvorlige skader på eiendom, personskader eller til og med dødsfall.

 

Hvilke modeller er berørt?

Følgende modeller med en 900 ACE-turbomotor fra MY2020, MY2021 og MY2022:

 • Ski-Doo Expedition LE, SE og SWT

 • Lynx 69 Ranger, Ranger Limited, Ranger Alpine, Ranger Snowcruiser

 • Lynx Commander, Commander LTD og Commander Grand Tourer

 

Hva du bør gjøre:

 • BRP vil reparere kjøretøyet ditt uten kostnader for deg.

 • Reparasjonen er å endre rutingen og utgangen til drivstoffventilen. En beskyttelsesplate skal monteres for å beskytte ventiluttaket. 

 • Reparasjonen bør ta i underkant av en time. 

 • Delene til reparasjonsprosedyren vil være tilgjengelige i nettverket 11. mars 2022.

 • Hvis du har leaset dette kjøretøyet:

 • Du må sende en kopi av dette brevet til leasingselskapet innen ti arbeidsdager etter at du har mottatt dette brevet.

 • Du må gjøre det samme med alle fremtidige brev om denne sikkerhetstilbakekallingen.

 

Kan jeg fortsette å bruke kjøretøyet? 

BRP anbefaler at kundene unngår å bruke kjøretøyet inntil kjøretøyet er reparert. 

 

En kunde som må bruke kjøretøyet, må UNNGÅ BEGGE følgende situasjoner samtidig for å hindre at det drypper drivstoff fra ventilasjonsuttakene på varme komponenter:

 • 1. Motortemperatur over 95 °C (203 °F).
 • 2. Vipping av kjøretøyet mot høyre side med mer enn 45 grader ELLER parkering/stopp i nedoverbakke.

For å lære hvordan motortemperaturen vises med tall i instrumentgruppen, se brukerhåndboken https://www.operatorsguides.brp.com/index.php

 

Hva gjør du hvis du føler at du har mottatt denne meldingen ved en feiltakelse?

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig.

Hvis du ikke lenger eier dette kjøretøyet eller noen opplysninger om navn eller adresse er feil, må du kontakte BRP så snart som mulig.

 

Din sikkerhet og tilfredshet med produktene våre er vår prioritet. Vi beklager eventuelle problemer dette kan forårsake, og ønsker å tilrettelegge prosessen i den grad vi kan.

 

Takk for at du ser på denne saken øyeblikkelig. 

Med vennlig hilsen,

BRP Kundeservice

 

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp, eller for å finne din nærmeste autoriserte BRP-forhandler av kjøretøyer:

 • 0047 71 390 741